Jak reklamować towar:

 1. Należy sporządzić odpowiednie (tj. skierowane na adres Drapaczek*, określające żądanie reklamacyjne, opisujące wadę i wskazujące datę jej wykrycia, zawierające dowód zawarcia umowy/zakupu oraz Twoje dane kontaktowe) zgłoszenie reklamacyjne, albo skorzystać z wiarygodnych wzorów (np. zawartych w serwisie UOKIK).
  Możesz skorzystać z naszego formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz jest dostępny
  TUTAJ.
 2. Prosimy o wydrukowanie formularza, a następnie jego podpisanie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można dostarczyć osobiście lub wysłać listem (poleconym) na adres Drapaczek*.
  Jeszcze łatwiej wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dopisek "REK DRAPACZEK", numer zamówienia,
  2. odpowiednie zgłoszenie reklamacyjne (oryginał lub skan), w tym dowodu zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie wpłaty), zdjęcia uszkodzeń lub wad towaru, kopie protokołu szkody – jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktu w trakcie transportu.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Pracownik Działu Reklamacji poinformuje Ciebie o statusie reklamacji oraz o tym czy reklamowany towar musi zostać przesłany do Drapaczek*.

Jeżeli towar będzie zwracany, prosimy o zapakowanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i odesłanie na adres Drapaczek:


* Drapaczek Aleksandra Ropenga,

ul. Władysława Jeszke 15/13,

62-080 Tarnowo Podgórne.


Prosimy o zabezpieczenie towaru przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie.
Pytania dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl

 

 

Zwrot towaru

 

 Jak zwrócić towar

 1. Najlepiej, jeśli skorzystasz z formularza zwrotu towaru. Formularz jest dostępny TUTAJ.
 2. Prosimy o wydrukowanie formularza, a następnie jego podpisanie i dołączenie do zwracanego towaru.
 3. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem, fakturą lub potwierdzenie wpłaty) należy odesłać na adres:

 

Drapaczek Aleksandra Ropenga,

ul. Władysława Jeszke 15/13,

62-080 Tarnowo Podgórne.

Prosimy o zabezpieczenie towaru przed możliwymi uszkodzeniami w transporcie.
Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: reklamacje@drapaczek.pl.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1.  
  1. Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w niezmienionym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
  2. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt sklepu.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. W celu przyśpieszenia procedury reklamacji należy składać oddzielne zgłoszenie reklamacyjne na każdy reklamowany produkt.
 2. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Drapaczek.
 3. Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera! Po ewentualnym stwierdzeniu uszkodzenia towaru, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (na specjalnie do tego przeznaczonych druczkach kurierskich) i poinformowanie Drapaczek o zaistniałej sytuacji.
 4. Drapaczek jest odpowiedzialny względem Ciebie, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 5. Drapaczek nie ponosi odpowiedzialności ani za wady fizyczne, o których wiedziałeś w chwili zawarcia umowy, ani za te, które powstały po wydaniu Tobie towaru, z przyczyn innych niż istniejące w towarze w chwili jego wydania. W szczególności, Drapaczek nie odpowiada za wady powstały wskutek niewłaściwego użytkowania, braku wymaganej konserwacji lub używania niezgodnie z przeznaczeniem. 
 6. W przypadku uznania reklamacji – Odbiór od i dostawa do Ciebie: koszty transportu pokrywa Drapaczek.